Tysta rum i kontorslandskap har stärkt Vi-känslan hos Kommuninvest

Tysta rum i kontorslandskap har stärkt Vi-känslan hos Kommuninvest

Läs om hur vi hjälpte Kommuninvest i detta inspirerande kundcase där tysta rum har ökat medarbetarnas välmående och samhörighet. Nu kan Kommuninvests anställda arbeta ostört under sina möten och utan att bli störda av onödiga bakgrundsljud.
En levande mötesplats - Campus Nyköping Läsning Tysta rum i kontorslandskap har stärkt Vi-känslan hos Kommuninvest 4 minuter Nästa Telefonbås som en lösning för ökat behov av mötesrum på Volumental

Tysta rum för en bättre arbetsmiljö: Ett kundcase om hur vi hjälpte Kommuninvest

Tysta rum för en bättre arbetsmiljö: Ett kundcase om hur vi hjälpte Kommuninvest.

Arbetsplatsen behöver vara en plats där människor känner sig motiverade och inspirerade att arbeta sitt bästa. Det är en utmaning att skapa en hållbar arbetsplats som både är värdeskapande och tilltalande, som dessutom ska möta de nya kraven på produktivitet, samarbete och trivsel i en föränderlig tid - särskilt efter pandemin. Men med rätt resurser kan arbetsplatsen bli en inspirerande plats för medarbetares välmående.

Kommuninvest är ett finansbolag som ägs av kommuner och landsting. De arbetar med att hjälpa sina ägare, att finansiera olika projekt och verksamheter genom att tillhandahålla finansiella lösningar och rådgivning. HR-generalisten Sabiha hanterar de flesta HR-frågor bland annat arbetsmiljö och personalärenden på Kommuninvest.

En personalundersökning på Kommuninvest visade på en ny utmaning på kontoret som hade dykt upp efter pandemin. Pandemin hade påverkat att arbete hemifrån hade blivit det nya normala, ledde det till att när restriktionerna så småningom lyftes och det blev möjligt att återvända till kontoret, upptäckte man en förändring.

De anställda hade blivit mer känsliga för ljud och lättare distraherade. Enligt Sabiha har personal rapporterat svårigheter att arbeta och kommunicera effektivt med kunder på kontoret, eftersom man hörde kollegor i bakgrunden. Sabiha säger “Det framkom att man saknade mindre rum för teams-möten för den digitala delen av arbetet…”. 

Efter pandemin upplevde man framförallt också en utmaning att motivera personal att vara på kontoret kontra hemma.

Kommuninvinvest började då leta efter tysta rum som passade deras behov. Det är dock inte första gången Kommuninvest kommit i kontakt med tysta rum utan dem har ett större tyst rum sen innan. Men de ville pröva ett nytt företag och kom då i kontakt med Wulff Beltton.

kvinna sitter inne i HIDE tyst rum

Kommuninvest har placerat 3 stycken Hide Mini Office tysta rum på rad i ett öppet kontorslandskap mellan två avdelningar, som cirka 30 personer delar på. Där tysta rummen fått en extra funktion utöver ljuddämpning så fungerar de också som en rumsavdelare.

Tysta rummen används till både digitala kundträffar, interna möten, samt utbildningar. “De funkar väldigt bra som studio… det ser proffsigt ut och ljudet blir bra” berättar Sabiha. När Sabiha fick beskriva Hide Mini Office med tre ord valde hon “Snygg, Effektiv och Enkel”.

Men Sabiha understrycker att det "mest imponerande med tysta rummen var ljuddämpningen". Kommuninvest kan nu ha möten och utbildningar utan att störa eller bli störd av andra.

Tysta rum gör skillnad på arbetsplatsen

När frågan ställs om hur tysta rummen haft för inverkan på arbetsmiljön svarar Sabiha “Positivt. Det är mindre ljudstörningar, om man har ett möte så tar man det oftast i båsen istället för att ta det vid sin plats och störa sina kollegor såklart”. Om man väljer rätt tyst rum är det en lönsam investering till arbetsplatsens samarbete och trivsel, Sabiha bekräftar:

“Nu är det mer lönsamt i form av en Vi-känsla i och med att man kanske ändå väljer att komma till kontoret eftersom man har ett utrymme där man kan ta sina möten”

Sabiha tycker att tysta rummen har gjort skillnad och framhäver just att de bidragit med “mindre störningar, lättare tillgänglighet, och en professionalitet i digitala möten.” 

Tysta rum gör skillnad på arbetsplatsen


Medarbetarna på Kommuninvest är mycket nöjda med tysta rummen och detta visar hur väl valda resurser, i detta fall tysta rum, kan förbättra en arbetsplats och öka medarbetarnas välmående och samhörighet. Nu kan Kommuninvests anställda arbeta ostört under sina möten och utan att bli störda av onödiga bakgrundsljud.

Är det dags för din arbetsplats att göra samma förändring? Investera i tysta rum och upplev den positiva inverkan de har på arbetsmiljön och medarbetarnas välmående.

Intresserad av Tysta rum?

Kontakta oss här för offert

Hyra telefonbås & tysta rum

Tips på läsning!

Monteringstjänster för tysta rum 

7 saker att tänka på innan köp av tysta rum