Skapa arbetsro på arbetsplatsen med

Ljudabsorbenter

Ljudabsorbenter hjälper till att dämpa ljudnivå i ett rum. Vi kan erbjuda olika ljudabsorbenter allt från takabsorbenter, väggabsorbenter, ljudabsorberande konst till mer ljudisolerande lösningar telefonbås och tysta rum. Vi hjälper gärna till med er akustikmiljö och därför erbjuder gratis rådgivning samt förslag på lämpliga produkter för just ert behov.

Vill du börja med att läsa mer på egen hand?
Fortsätt scrolla så hittar du mer information om ljudabsorbenter.

Akustikrådgivning

Läs mer

HIDE Telefonbås

Jag rekommenderar HIDE Telefonbås - ett mycket professionellt bemötande, effektiv montering och mycket trevliga människor.

Paulina

Visste du att du även kan Hyra & Leasa?

Läs mer

Hur fungerar ljudabsorption? 

Ljudabsorption är en invecklad process. Enkelt förklarat så fungerar det genom att ljudvågorna tar sig in i absorbentens material, bromsas upp när det krockar med fibersammansättningen och omvandlas där till värmeenergi – och sedan blir det tyst. Detta ger alltså en minskad ljudbild.  

Vi säljer bland annat EcoSUND som varit högt uppskattad av kunder och akustiker på grund av sin goda absorptionsförmåga även vid brant infallande ljudvinkel. EcoSUND har en jämn absorptionsegenskap över hela talets spektra. 

EcoSUND ger positiva effekter oavsett om man använder det på tak eller vägg. Men, för att få bästa möjliga akustiska effekt, bör man ta hjälp av kompetenta personer för att göra rätt val av produkter och placering som en del i att få det perfekta ljudet. Denna kompetens finns hos Wulff Beltton.

Skillnaden på ljudabsorbtion och ljudisolering

Ljudabsorption och ljudisolering är vanligt förekommande
begrepp när man pratar om rumsakustik.

Skillnaden mellan dessa begrepp är att material som är ljudisolerande
har funktionen att hindra ljud från att tränga igenom. Ljudet reflekteras alltså
i stället för att dämpas. Ljudisoleringsmaterial finns till exempel inom telefonbås och tysta rum vilket
är bra när man isolera vissa ljud.

Ljudabsorberande material släpper igenom
ljudet men dämpar det i stället och försvagar dess styrka. Ljudabsorberande material i form av tyg kan förekomma på bland annat sittmöbler, tavlor, bordsskärmar eller takabsorbenter.

Båda har sin praktiska funktion men fungerar olika.
Därför är ljudisolerande och ljudabsorberande ett bra komplement till varandra eftersom funktionerna kompletterar varandra för att uppnå den mest ideala akustiska arbetsmiljön på arbetsplatsen.

Efterklangstid

Efterklangstiden kan ha stor betydelse för ljudkvaliteten i ett rum. Efterklangstid betyder att ljudet studsar mot hårda ytor som glas, betong och tegel och ökar intensiteten av ljudet. Dessutom hur långt ljudet färdas och hur länge det stannar kvar i rummet från att det skapas tills det sjunker 60 dB. Det vill säga hur länge ljudeffekten ekar.

Om du vill få bättre akustik och ljud i ett rum är efterklangstiden en viktig del av ekvationen, för att skapa en bra atmosfär och miljö. Ju längre efterklangstiden är, desto mer uppslukande blir upplevelsen. För lång efterklangstid uppstår på grund av otillräcklig ljudmaskering. Om den är för lång kan den ha negativa effekter på taluppfattbarheten och orsaka trötthet hos dem som infinner sig i rummet.

Låt oss ge dig ett exempel. Om du sitter vid din dator och har ett digitalt möte, då kommer ljudet att studsa både i tak, på långsidor och bakom dig. Det är därför bra att sätta upp ljudabsorbenter både i tak, på långsidor och bakom dig för att förhindra efterklangseffekten.

Vanliga Frågor

Då rekommenderar vi takabsorbenter. Taket har den största ytan och borde därför prioriteras.

Målet är 0,5 sekunder. Men allt beror på vilken typ av verksamhet det gäller och önskat efterklangshöjd. Men helt tyst är inte bra heller, lite brus är bra för kreativiteten.

Vi hjälper er ta fram förslag på hur ni kan få en bra akustiknivå och erbjuder 3D-ritningar med de produkter vi rekommenderar för ert behov. Mjukvaran som används för att räkna ut detta är baserad på de främsta rumsakustiska måttet. Kontakta oss via Akustikrådgivning så tar vi det därifrån.