Skapa arbetsro på arbetsplatsen med Ljudabsorbenter

Ljudabsorbenter hjälper till att dämpa ljudnivå i ett rum. Vi kan erbjuda olika ljudabsorbenter allt från takabsorbenter, väggabsorbenter till mer ljudisolerande lösningar som tysta rum. Vi hjälper gärna till med er akustikmiljö och därför erbjuder gratis rådgivning samt förslag på lämpliga produkter för just ert behov.

Vill du börja med att läsa mer på egen hand?
Fortsätt scrolla så hittar du mer information.

HIDE Telefonbås

Jag rekommenderar HIDE Telefonbås - ett mycket professionellt bemötande, effektiv montering och mycket trevliga människor.

Paulina

Hur fungerar ljudabsorption? 

Ljudabsorption är en invecklad process. Enkelt förklarat så fungerar det genom att ljudvågorna tar sig in i absorbentens material, bromsas upp när det krockar med fibersammansättningen och omvandlas där till värmeenergi – och sedan blir det tyst. Detta ger alltså en minskad ljudbild.  

Vi säljer bland annat EcoSUND som varit högt uppskattad av kunder och akustiker på grund av sin goda absorptionsförmåga även vid brant infallande ljudvinkel. EcoSUND har en jämn absorptionsegenskap över hela talets spektra. 

EcoSUND ger positiva effekter oavsett om man använder det på tak eller vägg. Men, för att få bästa möjliga akustiska effekt, bör man ta hjälp av kompetenta personer för att göra rätt val av produkter och placering som en del i att få det perfekta ljudet. Denna kompetens finns hos Beltton.

Skillnaden på ljudabsorbtion och ljudisolering

Ljudabsorption och ljudisolering är vanligt förekommande begrepp när man pratar om rumsakustik.

Skillnaden mellan dessa begrepp är att material som är ljudisolerande har funktionen att hindra ljud från att tränga igenom. Ljudet reflekteras alltså i stället för att dämpas. Ljudisoleringsmaterial finns till exempel inom telefonbås och tysta rum vilket är bra när man isolera vissa ljud.

Ljudabsorberande material släpper igenom ljudet men dämpar det i stället och försvagar dess styrka.
Material i form av tyg kan förekomma på bland annat sittmöbler, tavlor, bordsskärmar. Båda har sin praktiska funktion men fungerar olika.

Därför är ljudisolerande och ljudabsorberande ett bra komplement till varandra eftersom funktionerna kompletterar varandra för att uppnå en ideal akustisk arbetsmiljö.

Efterklangstid

Efterklangstiden kan ha stor betydelse för ljudkvaliteten i ett rum. Efterklangstid betyder att ljudet studsar mot hårda ytor och ökar ljudet. Dessutom hur långt ljudet färdas och hur länge det stannar kvar i rummet från att det skapas tills det sjunker 60 dB. Det vill säga hur länge ljudeffekten ekar.

Exempelvis. Om du sitter vid datorn och har ett digitaltmöte, då kommer ljudet att studsa i tak, på långsidor och bakom dig. Därför är det bra att sätta upp ljudabsorbenter både i tak, på långsidor och bakom dig för att förhindra efterklangseffekten.

Om du vill få bättre akustik är efterklangstiden en viktig del. Ju längre efterklangstid, desto mer uppslukande blir upplevelsen. För lång efterklangstid uppstår av otillräcklig ljudmaskering. Om den är för lång kan den ha negativa effekter på taluppfattbarheten och orsaka trötthet hos dem som infinner sig i rummet.

Vanliga Frågor

Då rekommenderar vi takabsorbenter. Taket har den största ytan och borde därför prioriteras.

Målet är 0,5 sekunder. Men allt beror på vilken typ av verksamhet det gäller och önskat efterklangshöjd. Men helt tyst är inte bra heller, lite brus är bra för kreativiteten.

Vi tar fram förslag på hur ni kan få en bra akustiknivå och erbjuder 3D-ritningar med de produkter vi rekommenderar för ert behov. Mjukvaran som används för att räkna ut detta är baserad på de främsta rumsakustiska måttet.