Varför ha ett Telefonbås?

Varför ha ett Telefonbås?

Genom att skaffa telefonbås skapar det möjligheter för en lugnare arbetsplats och ger utrymme att kunna gå undan. Det ger förutsättningarna att kunna ta telefonsamtal eller digitala möten ostört. Dessutom stör du inte resten av dina kollegor.

 

Telefonbås gör det möjligt för en lugnare arbetsplats

Genom att skaffa ett eller flera telefonbås skapar det möjligheter för en lugnare arbetsplats och ger utrymme att kunna gå undan.

Det skapar förutsättningar att kunna ta telefonsamtal eller digitala möten ostört.

Dessutom stör du inte resten av dina kollegor.

För visste du om att 50% av anställda störs av ljud och att mer än 70% störs i öppna kontorslandskap?

Denna statistik bekräftar behovet av flera akustiska och ljuddämpande lösningar på arbetsplatser såsom telefonbås.

Bakgrundsljud och Buller Distraherar

Öppna kontorslandskap är väldigt vanligt idag eftersom det är fördelaktigt för kommunikationen på kontoret.

Det är numera sällsynt att man har ett kontor för sig själv.

Flera delar numera även kontor med andra företag då hybrid lösningar ökat i popularitet.

Nackdelar med öppna kontorslandskap är att bakgrundsljud, buller samt telefonsamtal kan emellanåt blir distraherande för oss andra.

För att bemöta dessa problem har vi sett en ökande trend med fler olika typer av ljudabsorbenter och ljuddämpande möbler som dämpar ljudet i ett rum.

På ett öppet kontor kan det behövs mer än ett par bordsskärmar eller skärmväggar för att dämpa det distraherande bullret.

Efter Covid-19 pandemin har det också skett ett skifte på arbetsplatsen.

Digitala möten har ökat och det innebär ökade ljudnivåer på kontoren i form av fler telefonsamtal och videokonferenser.

Denna ökning har därför också inneburit en ökad efterfrågan på olika akustiska lösningar.

Kvinna sitter i telefonbås och tar ett telefonsamtal

 

Telefonbås till kontoret 

Telefonbås är den rätta lösningen för dig och ditt företag som behöver utrymme att kunna distansera er från buller eller för att inte störa kollegorna.

Telefonbås och tysta rum har blivit populärare och av en god anledning.

Syftet med ett bås är att hålla ljudet utanför och ljudet i båset innanför.

Det finns många fördelar med telefonbås.

Buller och högljutt är svårt att undvika på det öppna kontoret och det uppstår därför koncentrationssvårigheter.

Sätt dig själv in i situationen, telefonen ringer och du svarar.

Ett telefonsamtal kan vara både kort och långt.

Du kanske hamnar i en diskussion med kollegan hur ni ska lösa en arbetsuppgift på bästa sätt eller kanske ska gå igenom dagens agenda.

Eller har du kanske ett teams möte inbokat med en viktig kund eller leverantör?

Föreställ dig nu att du sitter i detta telefonsamtal eller teams-möte och under tiden fortsätter dina kollegor att jobba i bakgrunden.

Två problem kommer nu att uppstå.

1. Du eller personen du pratar med kommer att bli störd av bakgrundsljudet.

2. Det kommer bli svårt för dina kollegor att hålla samma fokus under samtalet.

Vare sig dina kollegor vill eller inte så kommer de undermedvetet börja lyssna på samtalet, vissa mer än andra.

Fundera själv nästa gång du hör ett telefonsamtal nära dig, håller du samma fokus?

Troligtvis inte - eftersom 50% av alla anställda störs av ljud!

Dessutom enligt hjärnforskare tar det upptill 25 minuter att återfå fokus igen (Svt, 2017). 

Telefonbås reducerar distraktioner som tar tid från arbetsuppgifter, eftersom efter du blivit distraherad tar det ett tag innan fokus kan återfås igen.

Telefonbås och Tysta rum är lösningen

För att få bättre fokus på arbetsplatsen ger telefonbås och större ljudisolerade tysta rum möjligheten att se till att det finns utrymmen att dra sig undan till.

Telefonbåsen gör det enkelt att flytta det störande momentet till avskild plats.

Låt säga att ni införskaffar er ett eller flera telefonbås beroende på behov. 

Då kan du och kollegorna hjälpa varandra att bibehålla koncentrationen på arbetsplatsen.

Referenser: 

Svt (2017). Hjärnforskare om push-notiser: Saboterar vår arbetsförmåga – tar 25 minuter att återfå fokus. Hämtat från: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/hjarnforskare-om-de-standiga-push-notiserna-i-mobilen-tar-25-minuter-att-aterfa-fokus