Hur telefonbås kan förbättra anställdas produktivitet på kontoret

Hur telefonbås kan förbättra anställdas produktivitet på kontoret

Förvandla ditt kontor till en mer produktiv och samarbetande arbetsyta med installation av telefonbås. Det är ett utmärkt sätt att minska buller på kontoret och är perfekta för att skapa en lugnare arbetsplats.

Varför ha ett Telefonbås? Läsning Hur telefonbås kan förbättra anställdas produktivitet på kontoret 9 minuter Nästa Ergonomisk kontorsstol: Vad är det och varför behöver du en?

Vad är telefonbås

Telefonbås är ett utmärkt sätt att minska buller på kontoret och är perfekta för att skapa en lugnare arbetsplats på kontoret. Telefonbås kan liknas med de mer traditionella telefonkioskerna men nu hittar man dem inomhus i stället och är av ljudisolerande material. Dess funktion är att dämpa kontorsbuller och skapar en lugnare arbetsplats på kontoret. Syftet med ett telefonbås är att hålla ljudet utanför och ljudet i båset innanför.

Fördelar med telefonbås:

  • Förbättrar arbetsmiljön
  • Skapar bättre företagskultur
  • Möjlighet till ett privat och lugnt rum
  • Anställda kan prata ostört utan att störa andra
  • En bättre och dämpad ljudnivå på kontoret
  • Mindre distraktion på arbetsplatsen

Öppna kontorslandskap är ett utmärkt sätt att främja kommunikation och samarbete. Öppna kontor gör det enklare att fördela kunskap och för att hålla alla anställda uppdaterade. Det skapar även en naturligt gemensam arbetsplats, men de har vissa nackdelar. Öppna kontorslandskap skapar till exempel distraktioner, vilket kan leda till att de anställda tappar fokus. Telefonbås ger anställda ett avskilt utrymme där de kan tillbringa tid ensamma och ostörda av kollegor eller besökare på kontoret.

Buller kan vara ett stort problem på många kontor och arbetsplatser. Det kan orsaka distraktioner och stress bland de anställda. Buller har visat sig ha en negativ inverkan på livskvalitet; det råder ingen tvekan om att det har många skadliga effekter på människors hälsa, deras relationer med andra och till och med deras prestationer på jobbet. Telefonbås ger akustisk isolering så att kollegorna skyddas från det allmänna bullret bakom dörren.

Det är inte ovanligt att mycket av bullret som förekommer är från en specifik källa, telefonsamtal. Anställda kan föra både längre och kortare samtal, men båda blir en distraktion för omgivningen. En person som tar emot ett telefonsamtal på ett öppet kontor kommer omedvetet att börja lyssna på samtalet, vare sig han eller hon vill det eller inte. Detta innebär att varje distraktion gör att de anställda tappar fokus på sina arbetsuppgifter, vilket är kostsamt för ditt företag.

Telefonbås är en perfekt lösning för öppna kontor eller bullriga miljöer. På ett öppet kontor kan det behövas mer än ett par bordsskärmar eller skärmväggar för att minska störande buller. Skillnaden mellan ett öppet kontor och ett telefonbås är att det är tyst. Därför är telefonbås en bra lösning för att möjliggöra bättre koncentration på kontoret. För om de anställda har någonstans att ta vägen kan det inte uppstå en situation där resten av de anställda tappar koncentrationen.

Genom att flytta de störande momenten på kontoret skapas det bättre förutsättningar för produktivare arbetsmiljö eftersom man reducerar distraktioner. Telefonbås bidrar med ett lugnt och privat utrymme när de anställda behöver det. Anställda kan ta sina telefonsamtal och digitala möten här för att prata ostört, utan att störa andra. Det är även bra med telefonbås vid situationer där sekretess är prioritet eller när det är dags för medarbetarsamtal. Dessutom skapar ljudisolerande telefonbås också en lugnare atmosfär för människor att arbeta i.

hide telefonbås två stycken i öppet kontorslandskap


Förbättrar kommunikation och samarbete

Telefonbås förbättrar kommunikationen genom att minska bakgrundsljudet under ett telefonsamtal, så att anställda kan koncentrera sig bättre på samtalet och inte distraheras. Detta i sin tur leder till bättre kommunikation. I telefonbåset tillåts man att gå fullt in i sitt samtal utan störningar och lämna allt runt omkring sig utanför.

Användning av större telefonbås för mer än en person påverkar också de anställdas samarbete och kommunikation. Eftersom det är en perfekt plats för anställda att diskutera sitt projekt ostört utan att behöva oroa sig för att störa någon annan eller bli avbruten. Man kan också sitta där inne för att slutföra sina arbetsuppgifter i lugn och ro.

Kommunikationen förbättras eftersom miljön inte kan distrahera någon i teamet och alla håller sig bättre fokuserade. Alla får möjlighet att gå helt in i samtalet utan distraktioner och lämna allt runt omkring sig utanför. Detta genererar i sin tur bättre produktivitet.  Detta leder därför till bättre kommunikation och samarbete på arbetsplatsen, vilket ökar produktiviteten på automatik. Telefonbås är en plats där de anställda kan ta sina samtal i lugn och ro. Detta bidrar till att förbättra de anställdas hälsa och bygga starkare relationer med kunder och arbetskamrater.


space tysta rum i öppet kontor

Telefonbås stöttar anställdas hälsa

På dagens hektiska arbetsplatser behöver de anställda all hjälp de kan få för att hålla sig produktiva och på rätt spår. Telefoner ringer, tangentbord som ständigt knappas, kollegor som pratar i närheten eller människor som passerar förbi. 50% av anställda på en arbetsplats störs av ljud och det tar upp till 25 minuter att återställa fokus. Ständig exponering för buller och distraktion kan påverka de anställdas prestationer negativt.

Denna konstanta påverkan av buller gör att de blir utmattande för de anställda. Eftersom kroppen går automatiskt in i högre stressnivåer och ångest. Därför är akustiska och ljuddämpande lösningar en bra åtgärd. För att stötta medarbetarnas hälsa och produktivitet är telefonbås en bra möjlighet för kontor.

Ett telefonbås är lika effektivt för de anställdas hälsa som för deras produktivitet. Det praktiska med telefonbås är att anställda kan fokusera bättre på sitt arbete utan att bli distraherad. Anställda kan ta telefonsamtal ostört och i avskildhet. Telefonbås fungerar lika bra som en lugn oas för de anställda. Här kan de samla energi under dagar då koncentrationen är sämre och för att utföra sitt arbete grundligt inom deras tidsram.

glad kvinna går ut ur hide telefonbås

 

Kommunicera digitalt har aldrig varit så tillgängligt i telefonbås

Telefonbås spelar en viktig roll när det gäller att stödja anställdas hälsa. Kommunikation är viktig i alla företag, särskilt när det gäller distans- och hybrid anställningar. Den nya tidens integrering av tekniken är positiv på arbetstagarnas effektivitet och produktivitet. Numera anställs fler distans- och hybrid anställningar i syfte att öka produktiviteten. Dessutom har det också gjort det möjligt för mer utveckling att kunna nå ut till kunder och leverantörer i en större utsträckning. Därför är det viktigt att kommunikationen alltid är tillgänglig. Detta medför också ett behov av att placera ut telefonbås på arbetsplatsen. 

Som företagare är det viktigt att de anställda kan ha dessa virtuella samtal på en plats där avbrott och distraktioner kan undvikas. Detta innebär att anställda måste kunna stänga dörren och arbeta enskilt utan att andra kan höra in. För tänk om dessa digitala möten skulle äga rum mitt i det öppna kontoret då skulle det inte vara särskilt professionellt under samtal med en kund med för mycket bakgrundsbuller som hindrar god kommunikation. Samtidigt som resten av omgivning kommer att distraheras av samtalet. Detta gynnar ingen. 

Bli mer professionell, öka produktiviteten och minska distraktioner genom att kombinera den senaste tekniken med dina privata utrymmen. Att investera i telefonbås är också en framtidssäkrad investering eftersom den kommer att rymma förändringar i tekniken även i framtiden.

Kostnadseffektivt och lönsamt

Buller och högljutt är svårt att undvika på det öppna kontoret och det uppstår därför koncentrationssvårigheter runt dess omgivning. Därför är det väldigt fördelaktigt med telefonbås till kontoret särskilt om du har anställda som blir lätt distraherade. Det ger möjlighet för anställda att kunna gå undan till ett privat utrymme och ta deras telefonsamtal eller digitala möten. Telefonbås gör det enkelt att flytta det störande momentet till avskilt rum. De är också hållbara och lätt att anpassa med förvaringsmöjligheter och kontorsmöbler.

Låt säga att ni införskaffar er ett eller flera telefonbås beroende på behov. Då kan du och dina anställda hjälpa varandra att bibehålla koncentrationen på arbetsplatsen. Det rekommenderas att ta som vana att integrera en rutin i er företagskultur. Att uppmuntra alla anställda att gå bort från sina skrivbord och in i telefonbåsen när någon tar ett samtal eller ett digitalt möte. Detta är också ett utmärkt sätt att öka fysisk rörelse under arbetsdagen.

Sammanfattningsvis kan man säga att fördelarna med telefonbås är att de ger möjlighet till en bättre arbetsmiljö och främjar en företagskultur där man uppmuntrar till respekt för varandras arbete. Telefonbås ger möjlighet att kunna gå undan till ett lugnt och privat rum. De anställda kan gå undan och prata ostört dessutom utan att störa andra. Likaså bidrar det till en bättre och dämpad ljudnivå på kontoret. Vilket medför mindre distraktioner för alla anställda. 

När det gäller att lyckas i företagslivet är det är många med koncentrationssvårigheter som springer runt och försöker få sitt arbete gjort. Men det behöver inte vara du och dina anställda. Som chef är det ditt jobb att uppmuntra de anställdas engagemang och produktivitet. Därför uppmuntrar vi dig att köpa telefonbås till ditt kontor, som betalar sig självt redan första dagen. Telefonbås kan bidra till att minska buller och distraherande moment samtidigt som de anställda kan ta emot samtal och möten på sina egna villkor. Telefonbås hjälper att skapa en miljö där de anställda känner sig bekväma och produktiva när de är på jobbet, samtidigt som den minskar distraktioner som kan påverka deras produktivitet.

Fördelarna med telefonbås går längre än att minska bullret på arbetsplatsen. Det skapar också möjligheter för företag att skapa en kostnadseffektiv och hälsosam arbetsplats där de anställda kan arbeta ostört och produktivt. Telefonbås är ett mycket användbart kontorsverktyg, idealisk för samarbete och kommunikation. I stället för att lägga mycket resurser på kostsamma renoveringar är telefonbås dessutom en bra investering. Detta gör det till en långsiktig investering eftersom anställda är nöjda med sin arbetsmiljö. Vilket naturligtvis kommer att påverka deras arbetsprestationer och produktivitet till det bättre.