HSM powerline dokumentförstörare

HYR ELLER LEASA DOKUMENTFÖRSTÖRARE & WELLRIVARE

Vill du inte binda kapital och istället hyra eller leasa våra dokumentförstörare och wellrivare?

Vi erbjuder förmånlig leasing och hyra på samtliga produkter. Du kan enkelt hyra en eller flera produkter från 12 till 72 månader.

Så fungerar det

Såhär enkelt kommer du igång med hyra & leasing

Välj, använd, uppgradera, lämna tillbaka eller behåll!

En man går fram och makulerar papper i HSM dokumentförstörare

Steg 1

Välj produkter

Kolla in vårt sortiment och notera vilken eller vilka modeller du är intresserad av.

Svårt att välja? Kontakta oss vi hjälper dig gärna eller kika in på vår guide om säkerhetsklasser för att göra det enklare att välja rätt modell.

Välj finansieringsform - en man som skriver på ipad avtal

Steg 2

Välj finansieringsform

Vad passar dig bäst, en leasing, hyra eller funktionshyra?

Vi hjälper dig hela vägen och kan diskutera vad som passar bäst för er. Vi kommer också överrens om en passande avtalstid vilket avgör vad månadskostnaden blir.

Kontakta oss för att ta reda på vad som passar bäst för er.

Wellrivare-HSM Profipack

Steg 3

Använd dina nya produkter

Kort efter att du skrivit under avtalet skickas dina produkter ut till dig och eventuell installation görs, därefter kan du börja använda produkten.

HSM säkerhetsklasser

Steg 4

Uppgradera, lämna tillbaka eller behåll.

I slutet av avtalstiden kan du välja att fortsätta som vanligt, uppgradera till en ny modell, lämna tillbaka utrustningen eller behålla den till ett så lågt pris som 10% av värdet.

Skillnaden på Hyra, Leasing & Funktionshyra

Det kan vara lätt att blanda ihop vad hyra och leasing innebär. Det finns också något som kallas funktionshyra. Vi går igenom detta enkelt nedan.

Hyra

Hyra är vår allra vanligaste finansieringslösning. Den kan användas till nästan alla typer av objekt men är extra fördelaktig för utrustning där den tekniska utvecklingen går snabbt eller för objekt som regelbundet behöver bytas eller uppgraderas.

Hyra passar produkter som redan efter ett par år är utdaterad och behöver bytas ut.

Med hyra kan du regelbundet uppgradera din utrustning med en så gott som oförändrad månadskostnad – och på så sätt hålla dig i framkant med den senaste tekniken samtidigt som det är enkelt att budgetera för utgifterna.

Flexibel lösning

Skulle nya behov uppkomma tidigare än planerat under hyresperioden finns möjlighet att byta ut och uppgradera utrusningen. Hyra är alltså en flexibel lösning som hjälper dig att alltid ligga i framkant i dagens snabba teknikutveckling.

Vill du behålla samma utrustning längre än först planerat kan avtalet förlängas. Annars finns möjlighet att både återlämna utrustningen och köpa loss den till marknadspris vid avtalets slut

Leasing

Leasing känner många till som begrepp, kanske framför allt kopplat till personbilar. Vi säljer inte personbilar, men det finns många andra produktgrupper som lämpar sig utmärkt för denna finansieringsform.

Leasing är en finansieringslösning som passar bäst för utrustning med lång livslängd där uppgraderingen sker med långa mellanrum – och där du som kund med största sannolikhet önskar behålla utrustningen efter avtalstidens slut.

Det är en bra lösning för kunder som står inför investeringar men vill slippa binda upp allt sitt kapital i dyra maskiner.

Skillnader mot avbetalning

Leasing likställs ofta med en avbetalning, men det finns väsentliga skillnader. Det leasade objektet är finansbolagets egendom under avtalstiden och ska därmed inte bokföras som en tillgång. Leasingavgiften räknas istället som en rörelsekostnad och är därmed 100 procent avdragsgill mot företagets resultat.

När avtalstiden är slut kan du köpa utrustningen till det förutbestämda restvärdet, anvisa en annan köpare eller låta avtalet löpa i förlängning.

Funktionshyra

En smidig lösning för kunder som bara vill att allt ska fungera.

Precis som namnet antyder är denna finansieringslösning perfekt i de fall du har behov av mer än bara en ren produkt, snarare fylla en funktion.

Där erbjudandet även innefattar någon typ av löpande service, licenser eller andra tillhörande tjänster.

Funktionshyra är alltså precis som en vanlig hyra, men där service och/eller andra tillhörande tjänster paketeras i ett och samma avtal.

Allt i ett

En vanlig tillämpning är inom luftrening, där kunden ofta har behov av både hårdvara, filterbyten och ett tillhörande support-/serviceavtal.

Kunden får allt detta samlat på ett avtal och kan betala en fast månadskostnad för den funktion ni önskar – i detta fall en fungerande bra luftkvalité.

Dokumentförstörare och kartongåtervinnare är andra vanliga exempel där många av våra kunder väljer funktionshyreslösningar.

Samma upplägg går givetvis även att applicera på många andra produktområden.

Få prisuppgift på dokumentförstörare

Fyll i formuläret nedan och få svar inom kort!