Vad är det i luften du andas?

Liv-600px

Det är viktigt att luften är ren.

Vi tillbringar 90 % av vår tid inomhus och nio timmar dagligen med att dela utrymmen med andra.

Även om vi inte brukar tänka särskilt mycket på inomhusluftens kvalitet, är det något vi bör göra. Inomhusluften innehåller fem gånger mer föroreningar än utomhusluften.

Offentliga och gemensamma utrymmen, såsom kontor, vårdinrättningar och skolor är grogrunder för bakterier, virus, damm och allergener, samt starka kemikalier och lukter.

Vi dricker i snitt 2 liter vatten per dygn, men andas över 10 000 liter luft per dygn. Vi skulle inte dricka smutsigt vatten – varför är det då ok att andas smutsig luft?

Vi inser alla behovet av att tvätta händerna och rengöra gemensamma ytor som dörrar, bordsskivor, badrum, etc., men detta är inte tillräckligt. Vi behöver rena luften. Varför?

Förkylningar

Förkylningar och influensa påverkar årligen 10 miljoner människor i Sverige.

Sjukdomar

Sjukdomar i andningsorganen – förkylningar, influensa, allergier och astma – är främsta orsaken till läkarbesök varje år.

Influensa

Influensa kan spridas till andra på upp till 50 meters avstånd – främst som små partiklar när någon hostar, nyser eller pratar, och kan hålla sig levande i luften i flera timmar.

Vad finns i luften?

lukter

Lukter

Lukter i lokalerna, kan orsaka en negativ effekt. Lukt från tvättrum, kafeterior, unken luft och annat, är de främsta skälen för klagomål till fastighetsägare och människor bildar sig snabbt en uppfattning om din hygien med hjälp av lukter.

Virus

Bakterier

Experterna är överens om att influensavirus främst sprids via luftburna partiklar. Dessa partiklar skapas när människor hostar, nyser eller talar. Virusöverföringar, som kan färdas 50 m på egen hand, kan påskyndas eller spridas genom byggnadens ventilationssystem, vilket kan orsaka smittspridning.

Allergener

Allergener

Det beräknas att upp till 40 % av européerna lider av allergisk snuva. Allergiska reaktioner kan utlösas av irriterande ämnen såsom:
Säsongspollen/ambrosia
Luftburet mögel
Djuravfällningar
Dammkvalster
Dessa irriterande ämnen kan också leda till andningsproblem för personer med astma, vilket påverkar 1 av 11 barn.

Andra irriterande

Andra irriterande ämnen

Flyktiga organiska föroreningar är potentiellt skadliga kemikalier som släpps ut från vardagsprodukter.
Färger, rengöringsmedel, kontorsutrustning och annat kan innehålla flyktiga organiska föreningar och utlösa huvudvärk, astma och allergiattacker. Andra luftburna föroreningar kan vara:
Mögelsporer
Lukter och djuravfällningar
Cigarettrök
PM 2,5 (fina luftföroreningar utomhus)
Bakterier


Vill du ha mer information om luften? Klicka här


Kolla på våra Luftrenare

Kommentera

[i]
[i]