4189

Mineral Notebook A6 | 30-pack

Mineral Notebook är ett träfritt block som är gjort av mineralen från småsten. Detta gör att pappret är mycket tåligare än vanligt papper, det är mycket svårare att riva sönder och det tål regn och snö.

Linjerade sidor av mineralpapper och omslag av laminerat papper.

• Ett ton nytt papper skapar 59 200 liter förorenat vatten.

• Ett ton återvunnet papper skapar 33 300 liter förorenat vatten.

• Ett ton mineralpapper skapar absolut inget förorenat vatten och använder hälften så mycket energi som nytt papper och 1/3 energi som återvunnet papper. Källa: Enviromental Calculator

30st/förpackning.

Prenumerera

Upp