Frakt från 49kr | Priser visas ex. moms

0

Din varukorg är tom

Wulff

6364

Handdesinfektion 500ml

Leveranstid 1 - 3 dagar

Handdesinfektionen rengör dina händer från bakterier tryggt och snabbt.

lnnehåller vårdande glycerin. Gör ej huden torr. Dosera en dryg droppe handsprit i torra händer och gnid omsorgsfullt in över hela hudytan tills händernatorkat.


Ingredienser:

Etanol (60 - 70 %), Tert-Butanol 1 - 2 %


Mycket brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarlig ögonirritation.
Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor.
Rökning förbjuden.Behållaren ska vara väl tillsluten.
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Prenumerera