Alla priser visas exkl. 25% moms

0

Din varukorg är tom

Wulff

6365

Handdesinfektion 1l

🚛 1 - 2 Arbetsdagar

Ska du köpa större mängder? Få en gratis offert här 👈

Handdesinfektionen rengör dina händer från bakterier tryggt och snabbt.

lnnehåller vårdande glycerin. Gör ej huden torr. Dosera en dryg droppe handsprit i torra händer och gnid omsorgsfullt in över hela hudytan tills händernatorkat.


Ingredienser:

Etanol (60 - 70 %), Tert-Butanol 1 - 2 %


Mycket brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarlig ögonirritation.
Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor.
Rökning förbjuden.Behållaren ska vara väl tillsluten.
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Prenumerera