Wulff Beltton följer all relevant svensk lagstiftning när det gäller tävlingsregler och villkor. För tävlingar som marknadsförs och genomförs på vår hemsida eller via våra sociala medier, gäller följande regler:

  1. Inget socialt nätverk, såsom Facebook, Instagram eller LinkedIn, sponsrar, stöder eller hanterar våra tävlingar.
  2. Deltagare måste vara minst 18 år gamla och bo permanent i Sverige.
  3. Informationen som deltagare lämnar i tävlingarna delas inte med tredje part och behandlas enligt vår integritetspolicy. Deltagare godkänner dock att deras namn och tävlingsbidrag publiceras på Wulff Beltton's sociala medier och wulffbeltton.se.
  4. Deltagande i våra tävlingar är kostnadsfritt. Inga köp krävs om inte annat anges.
  5. Eventuell vinstskatt betalas av deltagaren.
  6. Deltagare får inte vara anställda hos Wulff Beltton eller dess systerföretag, eller vara familjemedlemmar eller närstående till anställda.
  7. Deltagarnas profiler på sociala medier måste följa respektive plattforms regler.
  8. Vinnare utses av en jury ledd av Wulff Beltton's marknadsavdelning. Juryns beslut kan inte överklagas.
  9. Det är endast tillåtet att delta en gång per tävling.
  10. Genom att delta i våra tävlingar accepterar deltagaren samtliga tävlingsregler och villkor.