Vi har ombesörjt våra kunder med kontorsmaterial ända sedan 1890

Innovationer Sedan 1890

Wulff Beltton AB grundades hösten 1993. Företaget ingår i en börsnoterad koncern, Wulff-Group PLC.  Koncernen är sedan 2000 noterad på Nasdaq OMX Helsingfors. Vi är nordisk föregångare på börsen inom vår bransch.

Wulff Beltton AB marknadsför innovativa kvalitétsprodukter som bidrar till tidsbesparing och en god arbetsmiljö för våra kunder. Kunderna finns främst inom små- och medelstora företag och inom samtliga branscher.

Huvudkontor och lager är beläget i Nyköping, tio mil söder om Stockholm. Wulff Beltton AB är ett av koncernens  dotterbolag. Koncernen finns utöver i Sverige i Finland, Danmark, Norge samt Estland. I Finland är vi marknadsledande.

Wulff-Group Plc har sitt huvudsäte i Vantaa, Finland men verkar i samtliga nordiska länder samt även i Baltikum. Koncernen omfattar 14 dotterbolag och har idag ca 295 anställda och närmare 100 000 kunder. Wulff-Group Plc är det enda börsnoterade bolaget inom sin bransch i Norden.

Varför välja Wulff Beltton?