Hjärtsäkra din arbetsplats

solnedgång

Fakta om hjärtstopp

70-80% av alla hjärtstopp beror på en hjärtinfarkt.

Varje år drabbas 10.000 människor av plötsligt hjärtstopp – 500 överlever.

Om ingen behandling eller hjärtstartare används minskar överlevnaden med 10% per minut.

Varje dag avlider ungefär 27 personer av hjärtstopp i Sverige utanför sjukhus.

Mediantiden för en ambulans att komma till platsen är 12 minuter.

Källa: Hjärtstoppsregistret

Hjärtläkarens ord

”En stor del av alla de personer som dör pga hjärtsjukdom avlider redan före ankomst till sjukhus på grund av ett plötsligt oväntat hjärtstopp. För de personer med akut hjärtsjukdom som kommer levande till sjukhus finns avancerade vårdresurser och en enorm kunskap och erfarenhet om hur man reducerar risken för död. Nästan alla personer som dör av hjärtsjukdom drabbas av ett plötsligt elektriskt kaos i hjärtat, ett kammarflimmer, som leder fram till ett hjärtstopp.

Om adekvat utrustning och personal fanns på plats, skulle sannolikt långt över 50% kunna räddas till livet.

”Varje minut som går innan hjälp anländer minskar dock chanserna för överlevnad. Redan efter 5 minuter börjar kroppen få obotliga skador av den syrebrist som blir följden av hjärtstoppet. Efter cirka femton minuter är döden nästan oundviklig oberoende av vilka räddningsinsatser som sätts in. Den viktigaste behandlingen för flertalet av dessa personer är en elektrisk chock över hjärtat med en sk defibrillator.”

Dr. Per Juhlin, Hjärtläkare i samarbete med Viamedici

hjartstartare

Kommentera

[i]
[i]