Makulering

Integrerad del av säker datahantering.

  • EU:s nya dataskyddsförordning General Data Protection Regulation, GDPR, träder i kraft den 25 maj 2018.
  • Förordningen som ska gälla för alla organisationer och branscher innebär hårdare krav på all hantering av personuppgifter.
  • Makulering av känslig information är en integrerad del av säker behandling av personuppgifter och stödjer organisationens arbete i överensstämmelse med lagstiftning.
  • Var medvetna om vikten att makulera till en tillräcklig säkerhetsnivå för att förhindra en dataöverträdelse.

Säkerhetsnivåer

Makulering av dokumenter P2 – P7

Säkerhetsnivå P2
Rekommenderas till ex. för databärare med interna data, som måste göras oläsliga.
Materialpartikel yta ≤ 800mm² eller strimmelbredd ≤ 6mm. Strimmellängd ej
bestämd.

Säkerhetsnivå P3
Rekommenderas till ex. för databärare med känslig och konfidentiell information.
Materialpartikel yta ≤ 320mm² (till ex. partiklar 4 x 80mm) eller strimmelbredd ≤
2mm. Strimmellängd ej bestämd.

Säkerhetsnivå P4
Rekommenderas till ex. för databärare med särskilt känslig och konfidentiell
information. Materialpartikel yta ≤ 160mm² och för vanliga partiklar: strimmelbredd ≤
6mm (till ex. partiklar 4 x 40mm).

Säkerhetsnivå P5
Rekommenderas till ex. för databärare med hemlig information. Materialpartikel yta ≤
30mm² och för vanliga partiklar: strimmelbredd ≤ 2mm (till ex. partiklar 2 x 15mm).

Säkerhetsnivå P6
Rekommenderas till ex. för databärare med hemliga data om extraordinärt höga
säkerhetsåtgärder måste respekteras. Materialpartikel yta ≤ 10mm² och för vanliga
partiklar: strimmelbredd ≤ 1mm (till ex. partiklar 0.8 x 12mm).

Säkerhetsnivå P7
Rekommenderas till ex. för databärare med strikt konfidentiell information om de
högsta säkerhetsåtgärder måste respekteras. Materialpartikel yta ≤ 5mm² och för
vanliga partiklar: strimmelbredd ≤ 1mm (till ex. partiklar 0.8 x 5mm).