Frakt från 49kr | Priser visas ex. moms

0

Din varukorg är tom

Så minskar du risken för utmattade medarbetare!

Juli 30, 2018

 

 

 

 

 

 

Så minskar du stressen för dina medarbetare!

7 konkreta tips för dig som chef.

Stress och psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning idag. 30% av alla sjukskrivningar beror på dessa orsaker enligt försäkringskassans statistik. Att upptäcka och jobba proaktivt för att minska risken för utmattning har aldrig varit viktigare och här har mellancheferna en nyckelroll.

Mellan 2010 och 2016 har antalet fall n√§st intill sexdubblats, enligt siffror fr√•n F√∂rs√§kringskassan. Organisationer slimmas, f√§rre anst√§llda ska g√∂ra samma jobb och de ‚ÄĚenkla‚ÄĚ jobben f√∂rsvinner i en alltmer automatiserad v√§rld. Om det f√∂rr mest handlade om hur mycket v√•ra kroppar skulle orka med, handlar det idag alltmer om hur mycket v√•ra hj√§rnor klarar av att bearbeta. Konsekvenserna av de √∂kade sjukskrivningarna blir stora, medarbetare m√•r d√•ligt och presterar s√§mre, den √∂vriga personalen f√•r ta √∂ver arbetsuppgifter och blir √∂verbelastade, vissa arbetsuppgifter blir inte utf√∂rda och kunderna blir missn√∂jda. Dessutom finns det pengar att tj√§na p√• att minska stressen eftersom 40 procent av kostnaderna f√∂r all sjukfr√•nvaro kan tillskrivas stress.

Det kan ligga flera orsaker bakom den stress som en utmattad person upplever. Många av orsakerna är kopplade till jobbet såsom otydligt ledarskap och arbetsansvar, för många arbetsuppgifter, otillräckliga resurser, ensamarbete, psykosociala påfrestningar och för lite återhämtning.  

Långsiktigt hälsoarbete och ledarskapet har stor effekt på andelen sjukfrånvaro i en arbetsgrupp. Många arbetsgivare gör olika typer av satsningar på hälsa men ofta blir det spridda aktiviteter som bidrag till träningskort, föreläsningar inom livsstilsområdet och på generella hälsokontroller i stället för planerade långsiktiga aktiviteter. Studier visar att en arbetsgivare bör se god hälsa och en god arbetsmiljö som något strategiskt och nödvändigt för organisations framgång samt att ledarskapet har stor effekt på andelen sjukfrånvaro i en arbetsgrupp. Genom att integrera aktiviteter inom livsstil, arbetsmiljö och ledarskap med organisationens övriga verksamheter, når man goda effekter. I en sådan process får därför mellancheferna en nyckelroll.

Här är några enkla råd till dig som chef för att minska risken föra att dina medarbetare blir utmattade:

‚Äʬ† ¬†√Ėkad kontroll √∂ver sin arbetssituation
√Ėkad k√§nsla av kontroll √∂ver den egna arbetssituationen √§r en viktig faktor f√∂r att minska stressen p√• arbetsplatsen. Detta kan g√∂ras genom att involvera medarbetarna i planeringsarbetet och informera med-arbetarna om olika saker som kan p√•verka deras arbete.

‚Äʬ† ¬†S√§tt upp gr√§nser.
Ska det förväntas att dina medarbetare ska svara på mail på kvällar och helger? Om inte, undvik att själv maila till dem under dessa tider, annars kommer de att svara dig- även om de inte behöver.

‚Äʬ† ¬†Enas kring tydliga och m√§tbara m√•l samt ansvarsomr√•den.
Om alla vet vad som förväntas av dem och vad de ska göra minskar otydligheten och medarbetarna känner mer kontroll.

‚Äʬ† ¬†Se dina medarbetare.
Att finnas där och ge dina medarbetare stöd är den bästa stötdämparen mot stress. Belöna dem när de gör någonting som är bra, och se dem när de kämpar. Bekräfta att du ser vad de gör och visa att det är betydelsefullt.

‚Äʬ† ¬†H√§lsosamtal och m√§tningar av medarbetarnas fysiska och psykiska h√§lsa.
Se till att hålla hälsosamtal och håll mindre mätningar ofta för att fånga upp ohälsa i ett tidigt skede.

‚Äʬ† ¬†Anv√§nd h√§lsostatistik p√• individ-, grupp- och enhetsniv√• som bas
Ett digitalt sjuk/vab- och friskhanteringsverktyg ger dig hälsostatistik som hjälper dig att upptäcka ohälsa och utmattning i ett tidigt skede.

‚Äʬ† ¬†Ta hj√§lp av din partner inom f√∂retagsh√§lsa f√∂r att st√∂dja dig i ditt arbete.
En modern företagshälsa ska erbjuda dig både digitalt och direkt stöd och rådgivning i ditt hälsoarbete.

 

Försäkringskassan 2017

Prenumerera