Att jobba hemifrån under corona: för- och nackdelar

Att jobba hemifrån under corona: för- och nackdelar

De senaste åren har kontoren snabbt inretts med sitt-stå-bord och andra produkter för att människor ska kunna arbeta hälsosamt. På grund av corona har många tvingats arbeta hemifrån. Att arbeta hemifrån har sina fördelar och nackdelar.

De senaste åren har kontoren snabbt inretts med sitt-stå-bord och andra produkter för att människor ska kunna arbeta hälsosamt.

På grund av corona har många tvingats arbeta hemifrån. Att arbeta hemifrån har sina fördelar och nackdelar.

Jobba hemifrån

Våren 2020 gjordes en undersökning bland drygt hundra hemarbetare.

Denna slumpmässiga grupp hemarbetare tillfrågades om för- och nackdelar med att arbeta hemifrån.

De tillfrågades om arbetsplatsens utformning, förekomsten av arbetsrelaterade klagomål, produktivitet och pausbeteende.

Detta innebar alltid en jämförelse mellan att arbeta hemifrån och att arbeta på kontoret.

jobba hemifrån har sina nackdelar och fördelar.jpg

Både fördelar och nackdelar med att arbeta hemifrån.

Att arbeta hemifrån ger flera fördelar.

Undersökningen visade att de tillfrågade ser den obefintliga restiden som den största fördelen med att arbeta hemifrån.

De upplever också mer flexibilitet och frihet att organisera sin arbetsdag.

Många respondenter upplever mer lugn och ro hemma och mindre distraktioner (särskilt från kollegor).

Slutligen sa de att de upplevde mer säkerhet hemma på grund av coronaviruset.

Tyvärr finns det dock också nackdelar med att arbeta hemifrån.

Studien visar att många respondenter är distraherade hemma under arbetsdagen (särskilt de med barn).

De ser också en nackdel i att det blir färre sociala kontakter med kollegor.

Att diskutera ansikte mot ansikte eller komma ikapp tillsammans under en paus är inte ett alternativ för tillfället.

Slutligen är en stor nackdel att arbetsplatsen i hemmet inte är ergonomiskt utformad.


Mer än 40 procent är mer produktiva hemma.

Mer än 40 procent av de tillfrågade sa att de var mer produktiva hemma än på kontoret, medan 27 procent sa att de var mer produktiva på kontoret.

Resten av de tillfrågade upplevde ingen skillnad alls.

Mer än 40 procent är mer produktiva hemma än på kontoret.


Mer flexibilitet och frihet hemma, men färre pauser.

De flesta svarande sa att de upplevde mer flexibilitet och frihet hemma.

Undersökningen visade dock att man i genomsnitt tar färre pauser hemma under arbetsdagen än på kontoret.

Både på kontoret och hemma är det bara 50 procent som tar lunchrast.

Medarbetarna tar också få mikropauser. Det är de korta vitala pauserna (mikropauserna) som behövs för att hålla igång kroppens blodflöde.

Det gäller både för att arbeta hemma och på kontoret.

Endast 5 procent av de tillfrågade tar en kort paus var 10:e minut för att ändra sin hållning en stund.

Fler fysiska besvär hemma än på kontoret

Fler fysiska besvär hemma.

Mer än 24 procent av de tillfrågade sa att de hade regelbundna till alltid arbetsrelaterade fysiska besvär hemma: i nacke, axlar, rygg, armar, handleder, händer eller hade huvudvärk.

På kontoret är detta mindre än 9 procent! Gruppen hemarbetare utan klagomål är bara 20 procent.

Fortfarande lite uppmärksamhet på ergonomi på hemarbetsplatsen.

På frågan om ergonomiska möbler och produkter hemma hade endast 3,5 procent av de tillfrågade sin bildskärm i ögonhöjd.

Det betyder att nästan alla håller huvudet i en onaturlig ställning när de arbetar hemma.

Att ständigt titta ner kan vara mycket påfrestande för nacken och kan orsaka nackbesvär eller huvudvärk.

De flesta svarande angav att kontorsarbetsplatsen är bättre rustad än hemarbetsplatsen.

Till exempel har mindre än 50 % en justerbar kontorsstol hemma, medan nästan 85 % har en bra stol på kontoret.

Som svar på frågan ”Vad saknas för att kunna arbeta ordentligt (ergonomiskt) hemma?” sa de flesta tillfrågade att de ville ha ergonomiska möbler för att arbeta hemma.

Många svarande ser också en bildskärmshöjare (som ett stativ för bärbar dator) som ett nödvändigt komplement till hemarbetsplatsen.

Ergonomi på hemmakontoret

Hälsosamt arbete med en ergonomisk hemarbetsplats.

Forskningen visar att människor upplever betydligt fler fysiska besvär nu när de arbetar hemifrån.

Särskilt avsaknaden av en ergonomisk arbetsplats spelar en viktig roll i detta.

En ergonomiskt utformad arbetsplats stimulerar människor att naturligt anpassa en bra arbetsställning och hjälper dem på så sätt att arbeta hälsosamt.

Tips för en hälsosam arbetsplats hemma.

 • Ha stöd för din kropp. Använd hela stolens sits, med ryggen avlastad av ryggstödet. Låt dina underarmar stödja medan dina axlar är avslappnade. Vila dina underarmar på stolens armstöd eller på skrivbordet medan dina axlar är avslappnade.

 

 • Arbeta i upprätt läge. Placera skärmen rakt framför kroppen och ställ skärmens övre del i ögonhöjd. Använd en laptophöjare och placera pappersdokument mellan tangentbordet och skärmen.

 

 • Försök undvika att sträcka dig i onödan. Placera tangentbordet och musen nära din kropp och placera även telefonen inom räckhåll.

 

 • Undvik små repetitiva rörelser. Att skriva är hälsosammare än musanvändning, så använd så många kortkommandon som möjligt. Flytta musen från hela armen istället för handleden. Använd ett separat tangentbord och mus när du arbetar med den bärbara datorn.

 

 • Ta små pauser och rör på dig. Begränsa antalet timmar med skärmarbete och ta regelbundna (mikro)pauser. Det rekommenderas att ändra din hållning var 10:e minut och slappna av/sträcka musklerna. Varva sittande regelbundet med att stå och gå.

   

  Denna studie publicerades den 24 april 2020 på Arbos webbplats online

   

  Vi har ett brett sortiment av ergonomiprodukter som passar bra både till kontor och hemmet.